Home

SAMTALEPRAKSIS

Jane McCarthy


Samtalebehandling med

Kognitiv Terapi


Individuelt tilpasset til akkurat deg


Har du et problem i livet ditt som påvirker eller begynner å påvirke din hverdag på en negativ måte?

Ønsker du en endring, men føler du at du ikke klarer å få til denne endringen alene?

Da kan kognitiv terapi være noe for deg.

KOGNITIV TERAPI


Er en form for samtaleterapi.

Kan anvendes på mange ulike problemområder.

Er en spennende terapiform som utfordrer men samtidig bidrar til økt mestring, personlig vekst og bedre psykisk helse.

PROBLEMER OG PLAGER


Kan kognitiv terapi passe for meg?

Ønsker du å få til en endring men klarer ikke å gjøre dette på egen hånd? Da kan denne behandlingsformen være noe for deg. Terapien forutsetter at du som klient kan bidra aktivt i samtalene og er villig til å utføre forskjellige hjemmeoppgaver.PROBLEMER I HVERDAGEN ELLER PSYKISK LIDELSE?


Kan problemet mitt bedres med kognitiv terapi?

Denne terapiformen kan anvendes på mange ulike problemområder og psyksiske lidelser. Kogntiv terapi som behandlingsmetode kan vise til gode resultater som er godt dokumentert innen forskning. Det vil si at utsikter for bedring skal være gode!

KLIENT/TERAPEUT RELASJONEN


Står sentralt i kognitiv terapi.

For å kunne ha nytte av denne terapiformen, må du som klient og meg som terapeut være like engasjert i å finne gode løsninger og mestringsteknikker. Det viser seg at relasjonen mellom klient og terapeut er viktig for å bidra til fremgang og vekst, derfor må det til et godt samarbeid oss imellom.


Høres det interessant ut med kognitiv terapi?


Tror du at kognitiv terapi kunne passe for deg?


TA KONTAKT!Sjekk ut mine kontakt detaljer og enten ring, sende inn skjema, sende e-post eller send sms.